Beskrivelse af dataopbevaring

Denne beskrivelse viser standardkategorier og formål for opbevaring af brugerdata. Visse områder kan have mere specifikke kategorier og formål end dem der er vist her.

Websted

Kategori

Andre kurser

Data opbevares i 6 måneder


Formål

Erhvervelse af kørekort

Data opbevares i 2 år og 3 måneder

Opbevaringsperiode
27 måneder
Retligt grundlag
Offentlig myndighedsudøvelse (GDPR Art. 6.1(e)) Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.
Årsag til behandling af personfølsomme data
Arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og rettigheder (GDPR Art. 9.2(b)) Behandling er nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, for så vidt den har hjemmel i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller en kollektiv overenskomst i medfør af medlemsstaternes nationale ret, som giver fornødne garantier for den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser.

Brugere

Kategori

Andre kurser

Data opbevares i 6 måneder


Formål

Erhvervelse af kørekort

Data opbevares i 2 år og 3 måneder

Opbevaringsperiode
27 måneder
Retligt grundlag
Offentlig myndighedsudøvelse (GDPR Art. 6.1(e)) Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.
Årsag til behandling af personfølsomme data
Arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og rettigheder (GDPR Art. 9.2(b)) Behandling er nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, for så vidt den har hjemmel i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller en kollektiv overenskomst i medfør af medlemsstaternes nationale ret, som giver fornødne garantier for den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser.

Kursuskategorier

Formål

Opbevaringsperiode
Der er ikke opgivet en opbevaringsperiode

Kurser

Formål

Opbevaringsperiode
Der er ikke opgivet en opbevaringsperiode

Aktivitetsmoduler

Formål

Opbevaringsperiode
Der er ikke opgivet en opbevaringsperiode

Blokke

Formål

Opbevaringsperiode
Der er ikke opgivet en opbevaringsperiode